لیست مطالب شهید_محسن_فخری_زاده

| تعداد کل: 1 مطلب

تقديم به دانشمند فرزانه، شهيد دكتر محسن فخرى زاده

" تقديم به دانشمند فرزانه، شهيد دكتر محسن فخرى زاده"    اشاره : مجموع نوشتار در (٥)بخش پياپى تقديم مى گردد. اميد آنكه خواندنى باشد.     بخش اوّل    ١ - با نگاهى گذرا در متن پيامها و اظهارنظرها در پى شهادت دكتر محسن فخرى زاده – رئيس سازمان پژ…

تقديم به دانشمند فرزانه، شهيد دكتر محسن فخرى زاده
تاریخ انتشار: 13 آذر, 1399 | گروه: مقالات