گروه مقاله روز نوشت | تاریخ انتشار 28 بهمن, 1395 | نظرات 0 نظر

حماسه حضور٢٢ بهمن -جمعه- ١٣٩٥

"قانون اساسی برای همه" حماسه حضور٢٢ بهمن -جمعه- ١٣٩٥ *قربانعلی مهری مَتانکلایی ١- با عنايت به اصول(١٧٧،٥٦،٦،١) قانون اساسى كه مقرّر مى دارد:(حكومت ايران جمهورى اسلامى است. در جمهورى اسلامى ايران امور كشور به اتّكاء آراء عمومى اداره مى شود. جمهورى بودن حكومت و نيز اداره امور كشور ب

"قانون اساسی برای همه"

حماسه حضور٢٢ بهمن -جمعه- ١٣٩٥

*قربانعلی مهری مَتانکلایی

١- با عنايت به اصول(١٧٧،٥٦،٦،١) قانون اساسى كه مقرّر مى دارد:(حكومت ايران جمهورى اسلامى است. در جمهورى اسلامى ايران امور كشور به اتّكاء آراء عمومى اداره مى شود. جمهورى بودن حكومت و نيز اداره امور كشور با اتّكاء به آراء عمومى تغيير ناپذير است. ملّت اين حقِّ خدادادى، يعنى حقِّ حاكميّت مطلق بر جهان و إنسان رااز طرقى كه در اصول بعد مى آيد إعمال مى كند)، بايد بپذيريم اين مردمند كه به نيابت از خداوند و به عنوانِ منشأء حاكميّت و دهندگان قدرت به كارگزاران نظام، همواره مهمترين نقطه اتّصال و پشتيبان حكومت بوده اند و خواهند بود.  

٢- خواهيد پرسيد:كدام مردم؟! پاسخ ساده است. همين مردم كه با قطع نظر از بسيارى پيشرفت ها، با آنكه از بيكارى ها، تبعيض ها، فاصله هاى طبقاتى، رانت خوارى ها، فسادها، سؤء استفاده ها، گرانى ها، ندانم گوئى ها، ندانم كارى ها و مسئوليّت نشناسى هاى برخى متصدّيان ناراحتند، امّا وقتى پاى دفاع از كشور و نظام و عزّت و غرورشان در ميان باشد، در پاسخ به خطِّ و نشان كشيدنِ اين و آن، گلايه ها را به كنار مى نهند و يكصدا مى شوند. يكصدا براى برداشتن موانع و پيمودن راه درستى كه خود انتخاب كرده اند. انتخابى آگاهانه و هوشمندانه.  

٣- جمعه - امروز- بيست و دومِ بهمن ماه(١٣٩٥) بهمنى شد تماشائى. مردم با گام زدن بر سنگفرش خيابان ها به وسعت جغرافياىِ بزرگ ايران، قدرت فراگير خود را به نمايش گذاشتند. گوئى كسى در خانه نماند. همه آمده بودند تا يكدلى و يكپارچگى خود را در دفاع از ارزشها به تماشا نشينند. اين حضور و اين تجديد پيمان سالانه با نظام، حسابى جداگانه دارد و قابل مصادره به نفع جمعيّت و جناحى نخواهد بود. آيا از خود پرسيده ايم چرا من وشما هنگامِ هنگامه ها، مانند قدْس ها و ٢٢ بهمن ها در يك صفّ مى ايستيم؟ چون، مُلك و ملّت و دين و ملّيّتمان را با چيزى بر سر معامله نمى نشينيم. جمعيّتى همدل و همگام كه با حضور ميليونى، هم كميّتش را ثابت كرده است و هم كيفيّتش را. هم جمعيّت، غير قابل شمارش بود، هم سليقه ها متفاوت. 

٤- به نقل از انديشمندى دل آگاه،(نظام مبتنى بر نهضت و قيام بهمن ٥٧ را أرج مى نهيم، چون بر آمده نه از جبر تاريخ، بلكه منبعث از امرى اختيارى و ارادى است كه با حضور همه سليقه ها  به نحو صحيح و درست در زمان خود رخ داد. نهضت و نظام با صِبغه اى فرهنگى كه اين خصيصه، غالب بر ديگر خصائص بود، خصائصى مانند نظامى و چريكى، سياسى يا اقتصادى. چون برآمده از كودتائى نظامى نبود، انقلابيون بر سر تفنگ سربازان گُل مى نهادند. يعنى نيرو هاى مسلّح را فرزندانِ ملّت مى شمردند.) به همين خاطر، شعار مى دادند:ارتش، برادر ماست. و اگر بعضاً تحرّكاتى ناروا از آنان سر مى زد، مى گفتند:برادر ارتشى! چرا برادر كُشى؟.

٥- دستيابى به سرمايه بزرگ خودباورى يا اعتماد بنفس، رها شدن ملّت از طاغوت ها، زندگى با حريّت نفس و آزادگى در سايه عبوديّت وبندگى خدا، إيجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميّت، نيل به استقلال همه جانبه در ابعاد سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، دفاعى، إيجاد نظام ادارى صحيح، مبارزه با كلّيه مظاهر فساد و تباهى، رفع تبعيضات ناروا، إيجاد إمكانات عادلانه براى همه، وحدت وانسجام وهمبستگى ملّى و ميهني، و در رأس تمام أهداف و آرمان ها، رشد فضائل اخلاقى و بارورشدن مكارمُ الأخلاق در ضمير و نهاد فرد و جامعه، از جمله مقاصد عاليه اى بود كه جمهورى اسلامى ايران در چهارچوب أصل دوم قانون اساسى، متعهّد شد همه توان و امكان خود را در عينيّت بخشيدن به آنها به كار بندد.

 ٦- آنگونه كه پيامبر گرامى اسلام(ص)، در بيان فلسفه بعثت خويش مى فرمايد:( إنِّى بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكارِمَ الْأْخْلاقِ)، نهضت بهمن ماه ٥٧ و نظامِ بر آمده از آن نيز، در صدد بود اخلاق را در جامعه نهادينه كند. بليّه اى غم افزا از بد اخلاقى ها كه مع الأسف، امروزه چون خوره، كالبد نظام را از درون مى پوكاند. هدف انقلاب، عبارت بود از توسعه اخلاق در جامعه تا بهتر شويم.علاوه بر آيات پايانى سوره مباركه (حديد) كه متضمّن فلسفه بعثت تمامىِ أنبياء الهى است، راجع به شخص عزّتمند حضرت خاتمُ النَّبيّن(ص) آمده است با صداى بلند به جهانيان إعلام فرمايد:(وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ)، يعنى مأموريّت يافتم تا ميان شما بدون هر گونه تبعيض، به عدالت حكم برانم.{شورَى: ١٥}. 

٧-  در اينكه نظام جمهورى اسلامى ايران، نائل به چه ميزان توفيق در تحكيم ارزشهاى اخلاقى، و استقرار عدالت ، يعنى توزيع عادلانه قدرت و ثروت در عرصه اجتماع گرديد، كارى است سترگ و نيازمند بررسى ديگر.  

٨- ديگر قلمزنى توانا مى گويد:(دو سال ديگر، نظام سياسى حاكم بر كشور چهل ساله مى شود. باعبور از گذرگاه چهل ساله و با برخوردار شدن پشتوانه هاى حاصل از بيم و اميدها، كارگزاران نظام بايد دورانى را بياغازند كه در پيامد چهل سالگى از هر مرد پخته اى انتظار مى رود). تفصيل ماجرا را در ياد داشتى جداگانه با عنوانِ{چرا گفته اند: شراب آنگه شود صاف...}، ملاحظه خواهيد كرد. 

٩- خداى بزرگ را سپاسگزاريم كه به ما توفيق داد تا بتوانيم با عشق و علاقه، ياد و خاطره فجر نور وفجر آفرينان٢٢ بهمن ٥٧ را با سر دادن سرود آرمانىِ( استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى)، آنگونه كه منشور و ميثاق ملّى، يعنى قانون اساسى در پى دستيابى به آن است را زنده بداريم.

*«دبیر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»

جمعه   22 / 11 / 1395

برچسب ها
#نظرات خوانندگان
ارسال نظر جدید
ثبت نظر جدید
ایمیل منتشر نخواهد شد
Captcha reload