وب سایت شخصی قربانعلی مهری

به بهانهٔ یادکردِ شام غریبان دودمان رسول خدا (ص) در خیمه های غارت شده و به آتش کشیدهٔ صحرای کربلا!

"به بهانهٔ یادکردِ شام غریبان دودمان رسول خدا (ص) در خیمه های غارت شده و به آتش کشیدهٔ صحرای کربلا!"    واژهٔ (اَمالِی) جمع کلمهٔ (إملاء) است. إملاء در لغت هم خانواده با مَلائت است به معنی پر کردن، یا مطلبی را تقریر کردن و بر زبان راندن تا دیگری یا دیگران تمام یا خلاصه ای از …

به بهانهٔ یادکردِ شام غریبان دودمان رسول خدا (ص) در خیمه های غارت شده و به آتش کشیدهٔ صحرای کربلا!
تاریخ انتشار: 29 مرداد, 1400 | گروه: روز نوشت

یکی از طرق بی آبرو شدن گستاخان این است که خدای متعال آنان را به طَعنِ پاکان برانگیزاند

" یکی از طرق بی آبرو شدن گستاخان این است که خدای متعال آنان را به طَعنِ پاکان برانگیزاند!"    ۱ - قطعاً خواهید پرسید: این کار چگونه به وقوع می پیوندد؟. عنایت به فرازی کوتاه از مثنوی مولانا، نه فقط حاوی پاسخ که در بر دارندهٔ پیام درس آموز است. و امّا شرح ماجرا:   &n…

یکی از طرق بی آبرو شدن گستاخان این است که خدای متعال آنان را به طَعنِ پاکان برانگیزاند
تاریخ انتشار: 19 مرداد, 1400 | گروه: روز نوشت

شاید وقت آن رسید که باید انتظار فرج از نیمهٔ مرداد کشید

" شاید وقت آن رسید که باید انتظار فرج از نیمهٔ مرداد کشید!"       اشاره – متنی نسبتاً بلند و شاید خواندنی؛ تا چه در نظر آید.     ۱ - آنگاه که مرحوم امام در پی رخدادهای ۱۳۴۰ به بعد دورانی کوتاه از اقامت تبعید را در بورسای ترکیه با تدوین و&zw…

شاید وقت آن رسید که باید انتظار فرج از نیمهٔ مرداد کشید
تاریخ انتشار: 19 مرداد, 1400 | گروه: روز نوشت

لزوم حضور در میدان انتخابات

پردهٔ بیست و یکم – لزوم حضور در میدان انتخابات      بخش اوّل – ضرورت وقت شناسی!   حافظ لسان الغیب در غزل (۴۷۳) کلیات دیوانش می سراید:   (وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی * حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی)  این قلم که از عنفوان جوانی، …

لزوم حضور در میدان انتخابات
تاریخ انتشار: 26 خرداد, 1400 | گروه: مقالات

تحریم انتخابات!!

پردهٔ بیستم - " تحریم انتخابات!!"       آنان که انتخابات را تحریم نمودند، و آنان که با دارا بودن تریبون و توان و امکان، با ندادن رهنمودها ملّت بزرگ ایران را به انتخاب بهتر یا انتخاب کردن ها از میان بد و بدتر به آمدن پای صندوق های آراء ترغیب ننمودند، اینان یا ضرورت اک…

تحریم انتخابات!!
تاریخ انتشار: 26 خرداد, 1400 | گروه: مقالات
دولتهای تمامْ قد سکولار!

دولتهای تمامْ قد سکولار!

" دولتهای تمامْ قد سکولار!"      دیباچه   اشاره - مرقومه ای به نگارش در آمد که نه فقط دادستان تهران،‌ که نهاد شورای نگهبان...

ادامه مطلب
حکومت دینی! یا حکومت به نام دین؟!

حکومت دینی! یا حکومت به نام دین؟!

" حکومت دینی! " یا " حکومت به نام دین؟! "     اشاره – این مرقومه همزمان با استماع سخنان رهبری نظام از رسانهٔ ملّی که قبل از ظ...

ادامه مطلب
حرفهای بی ضابطه و بی معنا یا نفرت آور و بُهت افزا

حرفهای بی ضابطه و بی معنا یا نفرت آور و بُهت افزا

"حرفهای بی ضابطه و بی معنا! یا نفرت آور و بُهت افزا!"     اشاره – مطالب در یک " دیباچه "، چهار " بخش " و یک " ...

ادامه مطلب