لیست مطالب تحلیل

| تعداد کل: 1 مطلب

تعريف تاريخ، توصيف تاريخ، تحليل تاريخ، تأويل تاريخ، يا تحريف تاريخ؟! كدام روا است و كدام ناروا است؟

" تعريف تاريخ، توصيف تاريخ، تحليل تاريخ، تأويل تاريخ، يا تحريف تاريخ؟! كدام روا است و كدام ناروا است؟ "    پيش درآمد يا ديباچه   الف - پيشاپيش بايد دانست نه چنان است يا نبايد انتظار داشت تاريخ و حوادث آن، خاصّه آنگاه كه مربوط به حوزه دين و شريعت، و در پيوند ناگس…

تعريف تاريخ، توصيف تاريخ، تحليل تاريخ، تأويل تاريخ، يا تحريف تاريخ؟! كدام روا است و كدام ناروا است؟
تاریخ انتشار: 4 آبان, 1399 | گروه: مقالات