لیست مطالب آذربایجان

| تعداد کل: 1 مطلب

حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإيمانِ

" حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإيمانِ "    دفاع از ارزش ها و صيانت از آنها مانند: جان و مال و عِرض و آبرو و دين و ناموس، آنگاه معنا مى يابد و در حصار امن و امان قرار مى گيرد كه خاك ميهن از تعرّض دشمن در امان باشد.     چنين است كه حديث (حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإيمانِ) …

حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإيمانِ
تاریخ انتشار: 26 آذر, 1399 | گروه: روز نوشت