لیست مطالب ایران

| تعداد کل: 2 مطلب

حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإيمانِ

" حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإيمانِ "    دفاع از ارزش ها و صيانت از آنها مانند: جان و مال و عِرض و آبرو و دين و ناموس، آنگاه معنا مى يابد و در حصار امن و امان قرار مى گيرد كه خاك ميهن از تعرّض دشمن در امان باشد.     چنين است كه حديث (حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإيمانِ) …

حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإيمانِ
تاریخ انتشار: 26 آذر, 1399 | گروه: روز نوشت

فراز قانون ناظر به لزوم رفع تمامِ تحريم ها عليه جمهورى اسلامى ايران

" فراز قانون ناظر به لزوم رفع تمامِ تحريم ها عليه جمهورى اسلامى ايران"   ١ -  ماده (٧) قانون أخيرالتّصويب مجلس شورا موسوم به (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران) كه همزمان با روز تصويب آن در مورخ ١٢ آذر ٩٩ به تأئيد شوراى نگهبان رسيد، در …

فراز قانون ناظر به لزوم رفع تمامِ تحريم ها عليه جمهورى اسلامى ايران
تاریخ انتشار: 26 آذر, 1399 | گروه: مقالات