لیست مطالب برجام

| تعداد کل: 1 مطلب

جز در سند برجام، فعلاً و تا اطلاع ثانوى، جمع نقيضان محال است!

جز در سند برجام، فعلاً و تا اطلاع ثانوى، جمع نقيضان محال است!   از عجائب روزگار در امروز ايران، پديده اى است موسوم به توافق برجام! پديده اى كه نه فقط مخالفان سرسخت داشته است و دارد، و نه فقط دولتمردان پديد آورندهء آن در تعاملات و مذاكرات و در جاى خود هنرمندانه و هوشمندانه با قدرتهاى صاح…

جز در سند برجام، فعلاً و تا اطلاع ثانوى، جمع نقيضان محال است!
تاریخ انتشار: 1 آذر, 1399 | گروه: روز نوشت