لیست مطالب تحریم

| تعداد کل: 1 مطلب

فراز قانون ناظر به لزوم رفع تمامِ تحريم ها عليه جمهورى اسلامى ايران

" فراز قانون ناظر به لزوم رفع تمامِ تحريم ها عليه جمهورى اسلامى ايران"   ١ -  ماده (٧) قانون أخيرالتّصويب مجلس شورا موسوم به (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران) كه همزمان با روز تصويب آن در مورخ ١٢ آذر ٩٩ به تأئيد شوراى نگهبان رسيد، در …

فراز قانون ناظر به لزوم رفع تمامِ تحريم ها عليه جمهورى اسلامى ايران
تاریخ انتشار: 26 آذر, 1399 | گروه: مقالات