لیست مطالب استصحاب

| تعداد کل: 1 مطلب

پاسخ به چند پرسش با نظر به اصل يا قاعدهء استصحاب

" پاسخ به چند پرسش با نظر به اصل يا قاعدهء استصحاب " واژه " إستصحاب " در لغت، از ماده " صَحْب " است به معناى " همراه بودن و ملازمت كردن ". صحابه را از اين حيث صحابه مى گفتند كه به ظاهر، همراه و ملازم پيامبر (ص) بودند. و در شريعت يا نزد عقلاء و أصحاب معرفت …

 پاسخ به چند پرسش با نظر به اصل يا قاعدهء استصحاب
تاریخ انتشار: 1 آبان, 1399 | گروه: روز نوشت