لیست مطالب روز نوشت

| تعداد کل: 159 مطلب

تقديم به رادمردي كه «شعر را اندوخته اخروي خود مي‌دانست نه سرمايه حيات مادي»

"قانون اساسی برای همه" تقديم به رادمردي كه «شعر را اندوخته اخروي خود مي‌دانست نه سرمايه حيات مادي» *قربانعلی مهری مَتانکلایی نزديك به يك قرن زيست. گويند با سري سربلند بدرود حيات گفت. شاعر زمانه خويش شد. در نگاه برخي: «او پدر و بلكه بنيان‌گذار شعر…

تقديم به رادمردي كه «شعر را اندوخته اخروي خود مي‌دانست نه سرمايه حيات مادي»
تاریخ انتشار: 23 خرداد, 1395 | گروه: روز نوشت

دو ارزش: یکی «قلم» و دیگری «بیان»

"قانون اساسی برای همه"      دو ارزش: یکی «قلم» و دیگری «بیان» *قربانعلی مهری مَتانکلایی 1.خدا قلم راآفريد. به قلم و تراوشات حاصل از نوك قلم كه بر صفحه‌ي سفيد كاغذ و بلكه بر لوح وجود آدمي نقش مي‌بندد سوگند ياد كرد. انسان را…

دو ارزش: یکی «قلم» و دیگری «بیان»
تاریخ انتشار: 21 خرداد, 1395 | گروه: روز نوشت

محمّد علی کِلِی، اسطورۀ تکرار نشدنی

"قانون اساسی برای همه" محمّد علی کِلِی، اسطورۀ تکرار نشدنی *قربانعلی مهری متانکلایی نام او از میادین ورزشی فراتر رفت. فعال مدنی شد. تبعیض نژادی را محکوم کرد. از حقوق سیاهان و رنگین پوستان دفاع کرد. از حضور در جنگی ماجراجویانه و نابرابر علیه مردم ویتنام سر باز زد. جور ناشی ا…

محمّد علی کِلِی، اسطورۀ تکرار نشدنی
تاریخ انتشار: 15 خرداد, 1395 | گروه: روز نوشت

نگاه به فلسفه انتظار از منظری دیگر

"قانون اساسی برای همه" نگاه به فلسفه انتظار از منظری دیگر *قربانعلی مهری مَتانکلایی 1- سال قبل، یادداشتی به قلم نگارنده تحریر یافت با عنوان «جایگاه انتظار و تشکیل دولت یار» که در آستانه میلاد امام غایب از نظر (عج) علاوه بر انتشار در روزنامه اعتماد، هم اکنون در پایگ…

نگاه به فلسفه انتظار از منظری دیگر
تاریخ انتشار: 1 خرداد, 1395 | گروه: روز نوشت

«ضرورت حفظ حرمت اشخاص» يا «ممنوع بودن سرك كشيدن به حريم خصوصي افراد»

"قانون اساسی برای همه" «ضرورت حفظ حرمت اشخاص» يا «ممنوع بودن سرك كشيدن به حريم خصوصي افراد» *قربانعلی مهری مَتانکلایی اشاره: ممكن است كسي به جهات شرعی و یا به حكم قانون، مهدورالدّم باشد و مستوجب كيفر، اما دليلي ندارد شخصيت او از جهاتي ديگر مورد آزار قرار…

«ضرورت حفظ حرمت اشخاص» يا «ممنوع بودن سرك كشيدن به حريم خصوصي افراد»
تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت, 1395 | گروه: روز نوشت