لیست مطالب روز نوشت

| تعداد کل: 162 مطلب

مناظرات زنده و گفتمان محور

"قانون اساسی برای همه" مناظرات زنده و گفتمان محور ... *قربانعلی مهری مَتانکلایی ۱- با قطع نظر از دغدغه ناشي از مناظرات هنجارشكنانه و بعضاً ساختار براندازانه سال 88 كه برخي را بر آن داشت به جاي رويارويي زنده نامزدها، پخش و انتشار مناظرات ضبط شده را مورد پيشنهاد قرار دهند، اما …

مناظرات زنده و گفتمان محور
تاریخ انتشار: 4 اردیبهشت, 1396 | گروه: روز نوشت

آنكَس كه نخواست بزرگ بماند!

"قانون اساسی برای همه" آنكَس كه نخواست بزرگ بماند! *قربانعلی مهری متانکلایی ١- مردى، دوباره گام در كارزار دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى گذاشت كه روزگارى عنوانِ(عالى ترين مقام رسمى كشور پس از رهبرى)را از آن خود ساخت و در قامت(رئيس شوراى عالى امنيّت كشور)، مَحْرَم أسرار نظا…

آنكَس كه نخواست بزرگ بماند!
تاریخ انتشار: 2 اردیبهشت, 1396 | گروه: روز نوشت

رو بنا يا زير بنا بودن إقتصاد

"قانون اساسی برای همه" رو بنا يا زير بنا بودن إقتصاد *قربانعلی مهری متانکلایی ١- با بر سر زبان انداختن واژگانى مانند نبردى دوباره ميان دارا و ندار يا فقر و أشرافيت كه جمعيتى(إنقلاب إقتصادى)اش خواندند و مبارزه با فساد پر پيچ و خم و توأمان ادارى و اقتصادى كه جناحى(فساد سيستمى)ش نا…

رو بنا يا زير بنا بودن إقتصاد
تاریخ انتشار: 31 فروردین, 1396 | گروه: روز نوشت

تناسب «نامزدهاي رياست‌جمهوري» با عناصر سه‌گانه «كارنامه، سابقه و برنامه»

"قانون اساسی برای همه" تناسب «نامزدهاي رياست‌جمهوري» با عناصر سه‌گانه «كارنامه، سابقه و برنامه» *قربانعلی مهری مَتانکلایی به موجب قانون اساسي، «رئيس جمهور باید از ميان رجال مذهبي و سياسي که ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبّر،…

تناسب «نامزدهاي رياست‌جمهوري» با عناصر سه‌گانه «كارنامه، سابقه و برنامه»
تاریخ انتشار: 3 اسفند, 1395 | گروه: روز نوشت

نمائى از ايرانِ امروز

"قانون اساسی برای همه" نمائى از ايرانِ امروز     *قربانعلی مهری مَتانکلایی نظام سياسى حاكم بر ايرانِ امروز، (جمهورى اسلامى) است كه از نگاه رهبران و كارگزارانش(جهان، محضر خدا است)، و با(ميزان دانستنِ رأى ملّت)اداره امور كشور بايد به إتّكاء آراء مردم جامه عمل بپوشا…

نمائى از ايرانِ امروز
تاریخ انتشار: 2 اسفند, 1395 | گروه: روز نوشت